سيستم حذف Oil از آب مقطر برگشتي شرکت پالایش نفت تهران


انجام خدمات طراحی مهندسی،تامین مصالح و تجهیزات،انجام کارهای ساخت و نصب و راه اندازی و سایر خدمات، به شرح درج شده در پیوست 10 و 18 بر اساس مدارک فنی که شامل کتابچه طراحی بنیادی پروژه ” حذف Oil از آب مقطر برگشتی واحدهای موجود،آتیه و افزایش دستگاههای هوازدای واحدهای آب،برق وبخار الایشگاه شمالی و جنوبی” در پالایشگاه شمالی و جنوبی (شماره 1 و 2) شرکت پالایش نفت تهران بهمراه سایر تجهیزات و متعلقات مربوطه می باشد.

سیستم Coalescer  قادربه کاهش میزان Oil تا 4ppm از آب کندانس می باشد و جهت کاهش Oil تا مقدار 0.1 ppm استفاده از کربن فعال توصیه می شود.

کربن فعال قادر است میزان روغن محلول ورودی به بستر خود را تا 0.1 PPm کاهش داده و شرایط را برای استفاده مجدد از آب کندانس کاملاً مهیا نماید. مواد معدنی محلول در آب عبوری از کربن فعال به حداقل کاهش یافته و بنابراین با استفاده از این روش برخلاف روش انعقاد و فیلتراسیون موادی به آب کندانس اضافه نمی گردد.

در صورتیکه در آینده نوع بویلرهای موجود در پالایشگاه تغییر یابد و به جای آب نرم از آب DM استفاده نماید واحد Oil Removal پیشنهادی مناسب خواهد بود.

تعداد ظروف کربن فعال در نظر گرفته شده 4 عدد با ظرفیت طراحی m3/hr 120 می باشد که سه عدد از ظروف فوق در سرویس بوده و یکی Stand by می باشد.

در خروجی فیلترهای کربن اکتیو دستگاه اندازه گیری روغن قرار دارد که میزان روغن خروجی از سیستم را به طور پیوسته گزارش می کند و در صورت افزایش میزان روغن از میزان طراحی با ارسال علائم هشدار دهنده کاربر را برای یافتن اشکال در سیستم مطلع می کند.

 

تاریخ شروع: 1389 - تاریخ پایان: 1392
مکان: شركت پالايش نفت تهران
ظرفیت: 360m3/hr
نوع قرارداد: EPC