سيستم حذف OIL از آب مقطر برگشتي شرکت پالایش نفت تبریز

طراحی تفضیلی،تهیه کالا،ساخت و نصب و راه اندازی دستگاه پکیج روغن زداییOil Remove) در مسیر آب مقطر برگشتی به دیگهای بخار پالایشگاه تبریز

 

تاریخ شروع: 1387 - تاریخ پایان: 1388
مکان: شرکت پالایش نفت تبریز
ظرفیت: m3/hr120
نوع قرارداد: EPC