سيستم حذف OIL از آب مقطر برگشتي شرکت پالایش نفت تبریز


       طراحی تفضیلی، تهیه کالا، ساخت، نصب و راه اندازی دستگاه پکیج روغن زدایی در مسیر آب مقطر برگشتی به دیگ های بخار پالایشگاه تبریز

 

تاریخ شروع: 1387 - تاریخ پایان: 1388
مکان: شرکت پالایش نفت تبریز
ظرفیت: m3/hr120
نوع قرارداد: EPC