تحهیزات شرکت پالایش نفت تهران

 

تاریخ شروع: 1389 - تاریخ پایان: 1392
مکان: شركت پالايش گاز نفت تهران
ظرفیت: 25Ton
نوع قرارداد: EPC