مبدل کولر هوایی شرکت پالایش نفت بندرعباس

 

تاریخ شروع: 1394 - تاریخ پایان: 1395
مکان: شرکت پالایش نفت بندرعباس
ظرفیت: 6Ton
نوع قرارداد: PC