مبدل حرارتی شرکت پالایش گاز ایلام

 

تاریخ شروع: 1396 - تاریخ پایان: 1396
مکان: شركت پالايش گاز ایلام
ظرفیت: 36Ton
نوع قرارداد: EC