مبدل حرارتی ساکشن مازوت شركت سيمان ساوه

 

تاریخ شروع: 1392 - تاریخ پایان: 1392
مکان: شركت سيمان ساوه
ظرفیت: 1Ton
نوع قرارداد: C