مبدل حرارتی تمام استیل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

 

تاریخ شروع: 1392 - تاریخ پایان: 1392
مکان: شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي
ظرفیت: 0.5Ton
نوع قرارداد: PC