سيستم تصفيه آب Demin پالايشگاه هنگام قشم

 

تاریخ شروع: 1394 - تاریخ پایان: 1394
مکان: پالایشگاه هنگام قشم
ظرفیت: 11m3/hr
نوع قرارداد: EPC