مخازن تحت فشار شرکت مپنا بویلر

 

نیروگاه های سبلان وعسلویه
نوع قرار داد : EC