تيوب باندل مبدل حرارتي شركت پالايش نفت تبريز

 

تاریخ شروع: 1394 - تاریخ پایان: 1394
مکان: شركت پالايش نفت تبريز
ظرفیت: 5Ton
نوع قرارداد: PC