برج (Tower) تغليظ گاز اسيدي شركت پالايش گاز شهيد هاشمي نژاد

عبارت است از ساخت داخلی تعداد یک ست برج تغلیظ گاز اسیدی به همراه پکینگ های آن مربوط به واحد بازیافت گوگرد

 

تاریخ شروع: 1396 - تاریخ پایان: 1397
مکان: شركت پالايش گاز شهيد هاشمي نژاد
ظرفیت: 100Ton
نوع قرارداد: EPC