برج (Tower) تغليظ گاز اسيدي شركت پالايش گاز شهيد هاشمي نژاد


عبارت است از طراحی و ساخت داخلی تعداد یک برج 43 متری تغلیظ گاز اسیدی به همراه پکینگ های آن مربوط به واحد بازیافت گوگرد

 

تاریخ شروع: 1396 - تاریخ پایان: 1397
مکان: شركت پالايش گاز شهيد هاشمي نژاد
ظرفیت: 100Ton
نوع قرارداد: EPC