از پکیج های تزریق مواد شیمیایی برای تزریق انواع مواد شیمیایی مورد استفاده در

تصفیه آب و فاضلاب از جمله: انواع ضد رسوب ، اسید و باز، انواع مواد منعقد کننده

و کمک منعقد کننده، انواع مواد ضدعفونی کننده آب و فاضلاب و … استفاده می شود.

این پکیج ها قادر به تزریق داخل خط In-Line و خارج از خط Out-Line هستند.

پمپ های تزریق مورد استفاده در این پکیج ها دو نوع هستند :

  • اتوماتیک
  • دستی

پمپ های تزریق اتوماتیک ، دارای خروجی و یا ورودی 20- 4 میلی آمپر هستند.

این نوع پمپ های تزریق یا خود دارای سنسور ( PH ، ORP ) هستند و با تنظیم دوز

تزریق مقدار ماده شیمیایی ( اسید ، باز ، SMBS) موجود در آب را روی بازه تعریف

شده تنظیم می نماید و یا پمپ تزریق بخشی از یک پکیج کلی تصفیه آب مثل RO

است و قابلیت فرمان پذیری از PLC را دارد و می تواند میزان تزریق را کم یا زیاد

کند تا به میزان مطلوب ماده شیمیایی در آب دست یابیم .

پمپ های تزریق دستی ، قابلیت فرمان پذیری اتوماتیک ندارند و دوز تزریق به صورت

دستی از طریق چرخاندن ولوم موجود بر روی پمپ ، تنظیم می گردد .