از پکیج های تزریق مواد شیمیایی برای تزریق انواع مواد شیمیایی مورد استفاده در تصفیه آب و فاضلاب از جمله: انواع ضد رسوب ، اسید و باز، انواع مواد

منعقد کننده و کمک منعقد کننده، انواع مواد ضدعفونی کننده آب و فاضلاب و … استفاده می شود. این پکیج ها قادر به تزریق داخل خط In-Line و خارج از

خطOut-Line هستند. پمپ های تزریق مورد استفاده در این پکیج ها دو نوع هستند :

اتوماتیک و دستی

پمپ های تزریق از نوع اتوماتیک ، دارای خروجی و یا ورودی 20- 4 میلی آمپر هستند . این نوع پمپ های تزریق یا خود دارای سنسور ( PH ، ORP )

هستند و با تنظیم دوز تزریق ، مقدار ماده شیمیایی ( اسید ، باز ، SMBS) موجود در آب را روی بازه تعریف شده تنظیم می نماید و یا پمپ تزریق بخشی از

یک پکیج کلی تصفیه آب مثل RO است و قابلیت فرمان پذیری از PLC را دارد و می تواند میزان تزریق را کم یا زیاد کند تا به میزان مطلوب ماده شیمیایی در

آب دست یابیم .

پمپ های تزریق دستی ، قابلیت فرمان پذیری اتوماتیک ندارند و دوز تزریق به صورت دستی از طریق چرخاندن ولوم موجود بر روی پمپ ، تنظیم می گردد .