دی سوپر هیتر

دی سوپرهیترها را گاهی اوقات attemperation یا تهویه بخار می نامند که باعث کاهش دمای گاز

می شود. رایج ترین کاربرد آن کاهش درجه حرارت از طریق تماس مستقیم در خط بخار و تبخیر

آب است. دی سوپرهیترها بیشتر در صنایع پالایشگاه ها، پتروشیمی و مواد شیمیایی مورد

استفاده قرار می گیرند.

یکی از کاربردهای مهم دی سوپرهیتر ها که می توان به آن اشاره کرد، این است که قادر

هستند در اندازه نامناسب قطره به طور بالقوه باعث شوک حرارتی شوند. نازلهای دی سوپرهیتر

می توانند برای خنک کردن بخار فوق گرم به بخار اشباع مورد استفاده قرار بگیرند.

کاربردهای اصلی دی سوپرهیترها از جمله: مبدل های حرارتی، کاهش دما و فشار

برای انتقال بهینه انرژی بخار می باشد. آب خنک کننده از طریق نازل اسپری به جریان بخار

تزریق می شود و میزان آن توسط شیر کنترل بالا دست سوپرهیتر قابل تنظیم است.

نوع و تعداد نازل توسط داده های عامل تعیین می شود. لوله داخلی برای جلوگیری از

شوک دما در لوله خارجی، در پایین دست تجهیز نصب می شود.

 

شرکت کیانا پترو انرژی مهندسی تمامی انواع دی سوپرهیترهای درخواستی صنعت اعم از:

را انجام می دهد.