در دی سوپر هیترAttemperator ، دمای بخار توسط تماس مستقیم بخار فوق گرم با آب کاهش می یابد. بخار از طریق تبخیر آب سرد، خنک می شود. دی سوپرهیتر Attemperator می توان به صورت افقی یا عمودی نصب شود و معمولا برای شرایطی که در آن افت فشار باید به حداقل برسد استفاده می شود. این نوع دی سوپرهیتر، اصلاح یافته نوع ونتوری و  بدون دنباله ونتوری (venture tail) می باشد و وقتی که به صورت عمودی نصب شده باشد، بیشترین گردش را ارائه می دهد.

 

Approach point بخار خروجی با دمای 6 درجه سانتی گراد بالاتر از دمای اشباع امکانپذیر است

 

 

مزایا:

  • افت فشار ناچیز
  • نصب به صورت عمودی و افقی تجهیز
  • بدون هیچگونه قطعه متحرک
  • ساختار مقاوم با طول عمر بالا
  • بدون نیاز به پایپ ساپورت خاص

 

معایب:

  • میزان گردش پایین تا 4:1

 

کاربردها:

  • قابل استفاده در خدمات کشتیرانی
  • کنترل دما بخار به محفظه خشک کن در صنعت تولید کاغذ
  • قابل استفاده در تهویه بخار سیستم های گرمایشی
  • قابل استفاده در فرآیند کنترل دمای بخار