در دی سوپرهیتر اسپری فشار ،دمای بخار توسط تماس مستقیم بخار فوق گرم با آب کاهش می یابد. بخار از طریق تبخیر آب سرد، خنک می شود. دی سوپرهیتر اسپری فشار می توان به صورت افقی یا عمودی نصب شود و معمولا برای شرایطی که در آن افت فشار باید به حداقل برسد استفاده می شود. این دی سوپرهیترها اصلاح شده دی سوپرهیترهای Attemperator با در نظر گرفتن فشار خوارک نسبتا ثابت، مستقل از میزان جریان اسپری شده و دستیابی به جریان در گردش بالاتر می باشند.

 

مقدار مایع تزریق از طریق یک شیر کنترل در خط spillback، بخشی از جریان را از میزان جریان ورودی گرفته و به مخزن برمیگرداند را تنظیم می کند. با شیر کنترل بسته، حداکثر میزان جریان اسپری شده به دست می آید. اسپری شدن یکسان و بهینه مایع در کل محدوده کنترل را به دست می آورد.

 

Approach point بخار خروجی با دمای 6 درجه سانتی گراد بالاتر از دمای اشباع امکانپذیر است

 

مزایا:

 • ظرفیت بالا گردش تا 50:1
 • افت فشار ناچیز
 • نصب به صورت عمودی و افقی تجهیز
 • بدون هیچگونه قطعه متحرک
 • ساختار مقاوم با طول عمر بالا
 • بدون نیاز به پایپ ساپورت خاص

 

معایب:

 • خنک کننده آب مورد نیاز برگشتی به خط لوله

 

کاربردها:

 • قابل استفاده در خدمات کشتیرانی
 • کنترل دما بخار به محفظه خشک کن در صنعت تولید کاغذ
 • قابل استفاده در تهویه بخار سیستم های گرمایشی
 • قابل استفاده در فرآیند کنترل دمای بخار