دی سوپرهیتر اسپری بخار (که دی سوپرهیتر اجکتور اسپری بخار هم نامیده می شود) طیف وسیعی از کاربردها را دارد. دی سوپرهیتر اسپری بخار برای استفاده در شرایطی که فشار بخار بالا کافی در دسترس باشد تا اسپری بخار مورد نیاز را تأمین کند، توصیه می شود. شایع ترین برنامه در ایستگاه های کاهش دی سوپرهیتر، میزان جریان است که به طور گسترده ایی متفاوت می باشد. دی سوپرهیترهای اسپری بخار ، از بخار در بالاترین سطح فشار استفاده می کند تا آب را اسپری کند.

دی سوپرهیتر اسپری بخار ، از عمل اجکتور برای خارج کردن میعانات از خط لوله استفاده می کند. از این نوع دی سوپر هیتر اغلب در مواقعی که فشار آب خنک کننده کم و یا غیر ثابت باشد، استفاده می کنند.

Approach point بخار خروجی با دمای 6 درجه سانتی گراد بالاتر از دمای اشباع امکانپذیر است.

 

مزایا:

  • گردش ظرفیت بالا تا 50:1
  • بدون هیچگونه قطعه متحرک
  • افت فشار ناچیز

 

معایب:

  • اسپری بخار مورد نیاز
  • صرف هزینه های گزاف به علت لوله و کنترل

 

کاربردها:

  • کنترل دما بخار به محفظه خشک کن در صنعت تولید کاغذ
  • کاهش دما در فشار بالای بخار، به فشار قابل استفاده کاهش می یابد.
  • کنترل دما تبخیر کننده