به رســــم هر ســـال در بــیست و سومین نـمایشگاه نـفت، گـاز، پالایش و پــتروشیمی در سالن 25B غرفه 519، میـــزبان شــما عـــزیزان و همراهان هـــمیشگی خواهیم بود.