بخشی از سوابق کاری این شرکت در بخش های مختلف به قرار زیر می باشد:


سوابق کاری در زمینه مهندسی، ساخت، نصب و راه اندازی (EPC)


پروژه طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم حذف روغن از آب کندانس برگشتی دیگ های بخار (De-Oiling) Oil Removal به صورت) EPC  برای اولین بار در کشور - طرح ملی) شرکت پالایش نفت تبریز

پروژه طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم حذف روغن از آب کندانس برگشتی دیگ های بخار (De-Oiling) Oil Removal  به صورت EPC شرکت پالایش نفت تهران

پروژه تامین کالا و ساخت مخزن تحت فشار Flare Knock Out Drum شرکت پالایش نفت تبریز

- پروژه طراحی، خرید و ساخت (EPC) سیستم تصفیۀ آب Demin پالایش گاز هنگام قشم

- پروژۀ طراحی، خرید و ساخت 3 دستگاه کولر هوایی و 1 دستگاه هوازدا (دی اریتور) کارخانجات اسید سولفوریک، شرکت کیمیا داران کویر

- پروژۀ خرید و ساخت 1 دستگاه مبدل کولر هوایی شرکت پالایش نفت بندرعباس

 - پروژۀ طراحی، خرید و ساخت 6 دستگاه دی سوپر هیتر (LetDown Station) شرکت پالایش نفت اصفهان

- پروژه طراحی و ساخت 33 دستگاه مبدل حرارتی فشار قوی (250 (Bar ایستگاه های گاز CNG کشور

- پروژه طراحی و ساخت سیستم دی سوپر هیتر (Letdown Station)De-Super heater

- پروژه طراحی و ساخت مبدل حرارتی تمام استیل (Reboiler Tower) شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی (واحد اراک(

- پروژه طراحی و ساخت مخازن تحت فشار تمام استیل (Ethylene & Hydrogen Discharge Drum) شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی (واحد اراک(

- پروژه ساخت 8 دستگاه مخازن ذخیره (Gas Gathering & Injection Project) شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

- پروژه طراحی و ساخت هوازدا (Deaerator) شرکت پالایش نفت تهران 

- پروژه طراحی و ساخت Flare Stack میدان گازی سراجه قم

- پروژه طراحی و ساخت مبدل حرارتی (ساکشن مازوت) شرکت سیمان ساوه

- طراحی سیستم روغن داغ کارخانه قیر، شرکت ایران ارتباط

- طراحی و ساخت ماشین رول فورمینگ، شرکت پریسکا پارامیس

- طراحی و تهیه مدارک مهندسی تعدادی مخزن و مبدل حرارتی، شرکت راهکار

 - پروژۀ طراحی، خرید و ساخت 4 دستگاه پکیج تزریق مواد شیمیایی (Chemical Injection Package) شرکت پالایش نفت اصفهان

 

 

سوابق کاری در زمینه طراحی و مهندسی و مدیریت پروژه


-
طراحی تفصیلی سیستم بخار کمکی نیروگاه سیکل ترکیبی

- طراحی تفصیلی سیستم بخار کمکی نیروگاه سیکل باز اصفهان

- طراحی تفصیلی سیستم بخار کمکی نیروگاه سیکل باز پرند

- طراحی تفصیلی سیستم بخار کمکی نیروگاه سیکل باز سنندج

- طراحی تفصیلی سیستم بخار کمکی نیروگاه سیکل باز اردبیل

- طراحی تفصیلی سیستم بخار کمکی نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون

- طراحی تفصیلی سیستم بخار کمکی نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان

- طراحی تفصیلی سیستم بخار کمکی نیروگاه سیکل باز ارومیه

- طراحی تفصیلی سیستم بخار کمکی نیروگاه سیکل باز طوس

- طراحی تفصیلی سیستم هوای فشرده نیروگاه سیکل ترکیبی نکا

- طراحی تفصیلی سیستم روغن داغ کارخانه قیر

- طراحی بیسیک سیستم تولید بخار نیروگاه حرارتی کیش