بخشی از پروژه های در دست اقدام این شرکت در بخش های مختلف به قرار زیر می باشد:

- پروژه شرکت پالایش نفت اصفهان- طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم حذف روغن از آب کندانس برگشتی دیگ های بخار (De-Oiling (Oil Removal به صورت EPC 

- پروژه شرکت پالایش نفت تهران - طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم حذف روغن از آب کندانس برگشتی دیگ های بخار (De-Oiling (Oil Removal به صورت EPC (پالایشگاه شمالی و جنوبی)

- پروژه خرید و ساخت 8 دستگاه مخازن تحت فشار نیروگاه های سبلان و عسلویه (گروه مپنا)

- پروژه طراحی و مهندسی خرید واحد DMC فاز 2 و 3 پارس جنوبی

- پروژه طراحی، ساخت، نصب و اجرای مبدل حرارتی Demethanizer Reboiler شرکت پالایش گاز ایلام

- پروژه طراحی و ساخت مخزن Sump Storage Drum شرکت پالایش پارسیان سپهر

- پروژه ساخت تیوب باندل تمام استیل مبدل حرارتی شرکت پالایش نفت شازند